Home

Welkom bij de Vereniging Woonproject Holkerbeek

De vereniging is in juni 2014 opgericht door een aantal enthousiaste inwoners van Nijkerk die samen met anderen een woonproject willen realiseren in Doornsteeg, het nieuwe uitbreidingsplan van de gemeente Nijkerk.

Holkerbeek kwam tot stand door Collectief Particulier Ondernemerschap (CPO). Op basis van wensen van de toekomstige bewoners ontstond een woonwijk in de vorm van een Brink waar zowel rijenwoningen (2 x 4), tweekappers (4 x 2) en vrijstaande woningen (4) zijn gerealiseerd. Het is geen bouwproject maar een woonproject. De ideeën en wensen van de (potentiële) leden zijn meegenomen, al moesten die wel passen binnen de sfeer van ‘Holkerbeek’. Door de initiatiefnemers/het bestuur van de Vereniging zijn de kaders gesteld.

Tijdpad

De gefaseerde oplevering van de woningen was in de periode mei – november 2017

De leden van de vereniging/bewoners van Holkerbeek streefden naar een woonwijkje dat zich kenmerkt in ‘Eenheid door verscheidenheid’.

Fotografie: Hans Morren

Op deze website vindt u alle mogelijke informatie over dit burgerinitiatief.

Omdat beelden meer zeggen dan 1000 woorden treft u onder foto’s een beeldverslag van de verschillende fases die zijn doorlopen. Op de startpagina is met korte nieuwsberichten en beeldmateriaal een schets gegeven van het doorlopen ontwikkel- en bouwproces tussen dec 2016 – april 2017. In het bericht van 2 januari 2018 kon gemeld worden dat alle 20 woningen op Holkerbeek zijn bewoond. In 2018 -2019 is de buitenruimte verder ingericht. Een boomgaard , sportveldje en speeltoestellen voor alle leeftijden maken het ook een kindvriendelijke woonomgeving.

                                                 

Vanaf 2019 is  de omgeving van Holkerbeek verder ontwikkeld. De inrichting en ontwikkeling van ‘De Stegen’ (aan de andere kant van de Dammersbeek) of de Beektuinen (ingang aan de Holkerweg) is te volgen via http://www.woonstek-doornsteeg.nl/tweede-fase-1a?fbclid=IwAR24Z8XEj_syolcBldEq07eIMh-kBl-eHDj8UkCj4Fhs3v0xCPxGrW37UOU

In de video is (opname december 2016) is goed te zien dat de woningen tussen de Holkerweg en de Dammersbeek zou gebouwd

 

Hieronder het beeld van hoe het gebied er (begin 2015) uit zag voor de start van de bouw.