Home

Welkom bij de Vereniging Woonproject Holkerbeek

De vereniging is in juni 2014 opgericht door een aantal enthousiaste inwoners van Nijkerk die samen met anderen een woonproject willen realiseren in Doornsteeg, het nieuwe uitbreidingsplan van de gemeente Nijkerk.

Holkerbeek komt tot stand door Collectief Particulier Ondernemerschap (CPO). Op basis van wensen van de toekomstige bewoners ontstaat een woonwijk in de vorm van een Brink waar zowel rijenwoningen (2 x 4), tweekappers (4 x 2) en vrijstaande woningen (4) zullen worden gerealiseerd. Het is geen bouwproject maar een woonproject. De ideeën en wensen van de (potentiële) leden zijn meegenomen, al moesten die wel passen binnen de sfeer van ‘Holkerbeek’. Door de initiatiefnemers/het bestuur van de Vereniging zijn de kaders gesteld.

Tijdpad

De gefaseerde oplevering van de woningen was in de periode mei – november 2017

De leden van de vereniging/bewoners van Holkerbeek streefden naar een woonwijkje dat zich kenmerkt in ‘Eenheid door verscheidenheid’.

Fotografie: Hans Morren

Op deze website vindt u alle mogelijke informatie over dit initiatief.

Omdat beelden meer zeggen dan 1000 woorden treft u onder foto’s een beeldverslag van de verschillende fases die zijn doorlopen. Op de startpagina is met korte nieuwsberichten en beeldmateriaal een schets gegeven van het doorlopen ontwikkel- en bouwproces tussen dec 2016 – april 2017. In het bericht van 2 januari 2018 kon gemeld worden dat alle 20 woningen op Holkerbeek zijn bewoond.

Eind december 2016 is vanuit de lucht al goed te zien dat de woningen (in aanbouw) tussen de Holkerweg en de Dammersbeek komen te liggen

 

Hieronder het beeld van hoe het gebied er (begin 2015) uitzag voor de start van de bouw.

Vanaf 2019 zal de omgeving van Holkerbeek verder ontwikkeld worden. De inrichting en ontwikkeling van ‘De Stegen’ (aan de andere kant van de Dammersbeek) of de Beektuinen (ingang aan de Holkerweg) is te volgen via http://www.woonstek-doornsteeg.nl/tweede-fase-1a?fbclid=IwAR24Z8XEj_syolcBldEq07eIMh-kBl-eHDj8UkCj4Fhs3v0xCPxGrW37UOU