Karakter van een woonwijk

Voor de zomer zijn de eerste leden/bewoners verhuisd naar hun nieuwe woning op Holkerbeek. Bijna de helft van de 20 woningen worden nu bewoond. Hierdoor krijgt Holkerbeek steeds meer het karakter van een woonwijk in plaats van een bouwplaats.

De woningen van bouwblok drie komen in de afrondende fase. Het is een komen en gaan van (onder)aannemers, leveranciers, verhuiswagen en (toekomstige) bewoners.

Op korte termijn wordt gestart met de inrichting van de buitenruimte. In fasen zal de bestrating en de groenvoorziening worden aangelegd. Mooi vooruitzicht, gelet op de naderende herfst.