Openingsfeest Holkerbeek

Op 16 juni 2018 vond op Holkerbeek het openingsfeest plaats. Omdat:

  • alle bewoners minimaal een half jaar op Holkerbeek wonen;
  • de meeste klussen in huis zijn afgerond;
  • de tuinen van de woningen tot bloei zijn gekomen;
  • de buitenruimte steeds groener wordt;
  • we met Bouwbedrijf van  de Kolk en Van Bokhorst Architecten het bouwtraject officieel hebben afgerond.

was er alle reden om een feestje te vieren.

Het parkeerterrein was gezellig ingericht, inclusief springkussen voor de kinderen. De door Bouwbedrijf van de Kolk aangeboden cheque leverde een tastbare en smakelijk bijdrage aan het feest.  Aan de BBQ namen de bijna 50 bewoners van Holkerbeek, in de leeftijd van 1 – 85 jaar, deel.

 

Bij de start van het openingsfeest hebben we geconstateerd dat we (achteraf gezien) op een bijzonder gunstig tijdstip zijn gestart met de ontwikkeling van onze woonwijk. Bij gemeente Nijkerk was er visie, bereidheid en belang, om met deze eerste CPO bouwactiviteiten op gang te krijgen in de 60 hectare tellende toekomstige nieuwbouwwijk Doornsteeg. Als bestuur hebben we toen onze keuze laten vallen op de hectare grond tussen de Holkerweg en de Dammersbeek. Een woonplek met veel ruimte en groen was onze doelstelling. En dat is het ook geworden.

In vergelijking met ruim 4 jaar geleden zijn de grondkosten én de bouwkosten flink gestegen. Ook de hypotheekrente was laag. Door het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap hebben we als leden van de Vereniging Woonproject Holkerbeek meer woning voor ons geld gekregen.  De besparingen op de ontwikkeling van het woonproject (dus zonder projectontwikkelaar die zich primair richt op de verkoop) hebben we veelal omgezet in de kwaliteit van de woningen.  Zonder deskundige bijdrage van Van Bokhorst Architecten uit Nijkerk en Bouwbedrijf van de Kolk uit Garderen was dit resultaat niet mogelijk geweest.

 

 

 

 

 

Zij hebben het inzicht en lef gehad om in het midden van de bouwcrisis in zee te gaan met dit burgerinitiatief. Door deel uit te maken van het bouwteam hebben we veel van elkaar gevraagd en geleerd. Inmiddels weten zij met deze ervaringen hun voordeel te doen bij het realiseren van diverse andere CPO–projecten.