Vereniging

Vereniging WOONPROJECT Holkerbeek

Van meet af aan wilden wij meer dan alleen een bouwproject. Wij kozen daarom niet voor niets de naam Vereniging Woonproject Holkerbeek.Wij wilden een wijkje ontwikkelen waarin duurzaamheid één van de belangrijkste uitgangspunten is en waarin sociale cohesie gestimuleerd wordt. Een andere wens was om ook wat betreft architectuur te werken naar een samenhangende wijk. De huizen kunnen alle verschillend zijn, maar we wilden wel dat ze ‘familie van elkaar’ zouden zijn, zoals architect Frits ter Hark het mooi uitdrukte. Een derde doelstelling is dat wij een wijk beogen met een gemengde opbouw wat leeftijd en soort huizen betreft. Beide doelstellingen worden bereikt (de leeftijd van de huidige bewoners ligt  tussen 0 en 80 jaar).

Het perceel zou groot genoeg moeten zijn voor ongeveer 20 woningen, een aantal dat wij ideaal vonden.

Al snel viel ons oog op het perceel aan de Holkerweg dat aan de achterkant begrensd wordt door de Dammersbeek. Deze twee namen staan ook aan de basis van de naam van ons initiatief: Holkerbeek.

De locatie van Holkerbeek
De locatie van Holkerbeek

Hier is de oorspronkelijke kavel vanuit de lucht gezien.

Op deze site treft u in woord en beeld verslag van het CPO initiatief, ontwerp bouw en oplevering van de woningen.