Hoe het initiatief begon en groeide

Eind 2013 hebben Aart en Gerda Heimensem en Anne en Gert van Rees de informatieavond van de gemeente Nijkerk bezocht waar het nieuwe uitbreidingsplan Doornsteeg werd gepresenteerd. Zij vonden de uitgangspunten en mogelijkheden dermate interessant dat ze een gezamenlijke afspraak met de verantwoordelijke ambtenaren hebben gemaakt. Omdat al snel ook Johan en Ingrid van der Kamp geïnteresseerd werden in het plan, hebben zij zich ook bij de initiatiefgroep gevoegd en zijn gelijk meegegaan naar de afspraak met de gemeente Nijkerk. Het bleek niet moeilijk meer geïnteresseerden te vinden. Ook Arie en Elly Jongejan voegden zich bij de initiatiefgroep.

Het advies werd gegeven om een zogenaamde CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) op te richten. Ook werd duidelijk dat Van Bokhorst Architecten in Nijkerk samen het Bureau Maris in Zeewolde initiatieven op dit gebied aan het ontwikkelen waren. De relatie kwam spoedig tot stand en eerste bijeenkomsten werden belegd.
Al snel werd besloten om:

  • Samen verder het plan te ontwikkelen.
  • Daartoe een vereniging op te richten om contractpartner te kunnen zijn.
  • Met benodigde partijen subsidie, voor de kosten van de verdere ontwikkeling van de ideeën, aan te vragen bij de provincie Gelderland.
  • De groep leden voorlopig niet groter te maken om de slagvaardigheid groot te houden.
  • Elk van de echtparen een bestuurslid zou leveren.

Op 11 juni 2014 is de vereniging opgericht

2014-06-11 passeren akte van oprichting foto 2 2015-03-11 bestuur 2 ALV 16-12-2014

Hierboven de ondertekening van de oprichtingsakte door voorzitter Arie Jongejan (rechts) en tweede penningmeester Johan van der Kamp en sfeerimpressies van de ‘keukentafelgesprekken’.

0
11 juni 2014, het passeren van de akte
0
6 oktober 2014
0
6 oktober 2014
0
6 oktober 2014
0
Het bestuur, 11 maart 2015
0
Bespreking bouwovereenkomst, 11 juli 2015
0
Bij Van Bokhorst Architecten, 16 februari 2014
0
Gert van Rees en Arie Jongejan
0
0
Makelaarskrant Nijkerk, december 2014
0
Workshop
0
Workshop 5 november 2014