Het ontwerpproces

In de loop van 2014 hebben wij, samen met Van Bokhorst Architecten en Bureau Maris meerdere workshops georganiseerd om richting te geven aan ‘ons’ wijkje. Tijdens de workshop op 5 november 2014 hebben we voor het stedenbouwkundig ontwerp ‘De Brink’ gekozen. Dat zag er ongeveer zo uit.

Holkerbeek - Variant Brink

Bij de gemeente hebben wij aangegeven dat wij graag ook het stuk grond achter de leegstaande boerderij bij ‘ons’ perceel wilden trekken. De gemeente is hiermee akkoord gegaan. We hebben alle aspirant-leden in dit traject regelmatig gevraagd aan te geven wat hun woonwensen zijn.

Samen met Van Bokhorst Architecten en Bureau Maris hebben wij het ontwerp ‘De Brink’ daarmee verder uitgewerkt. Wij hebben op 2 december 2014 een informatiebijeenkomst georganiseerd waar de aanwezigen verder op onze plannen konden ingaan en hun wensen konden aangeven.

Met de gemeente en Van Bokhorst Architecten hebben we regelmatig om de tafel gezeten om de plannen steeds verder uit te werken. De inrichting van de bouwkavel kreeg steeds meer vorm en architect Frits ter Hark maakte op basis van onze wensen schetsen hoe de woningen er uit zouden kunnen zien.

Op 19 februari 2015 hebben wij een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze konden wij houden in het hoofdgebouw van Rabobank Randmeren.

2015-02-19 Infoavond 3
Informatiebijeenkomst 19 februari 2015

De gepresenteerde referentiewoningen bleken goed in de smaak te vallen, evenals de toen gepresenteerde indeling van de kavel.

schets buitenruimte

Op informatiebijeenkomst van 4 juni 2015 waren alleen degenen aanwezig die in de tussentijd, op basis van volgorde van aanmelding, een kavel hebben gekozen. De verder uitgewerkte referentiewoningen werden gepresenteerd en het bijbehorende stedenbouwkundig plan naderde duidelijk zijn definitieve vorm. Hierna zijn de individuele gesprekken tussen de aspirant bewoners en Van Bokhorst Architecten begonnen om de gewenste woningen nader uit te werken en gereed te maken voor een nauwkeuriger prijscalculatie.

In mei 2016 hebben de toekomstige bewoners en Bouwbedrijf van der Kolk de aanneemovereenkomsten getekend. De huizen die zijn gebouwd tussen de Holkerweg en de Dammersbeek staan in een woonwijkje met veel groen.

Beplantingsplan

Ook het ontwerp van de buitenruimte is gezamenlijk opgepakt. Met wensen, suggesties en ideeën van de toekomstige bewoners heeft de landschapsarchitect, in samenspraak met de gemeente, het beplantingsplan gemaakt. De bovenstaande schets geeft al goed weer dat Holkerbeek een ruim opgezette groene woonomgeving zou worden.  Dat blijkt ook inmiddels ook de praktijk.

Home » Woonproject » Het ontwerpproces » Kavelindeling/ontwerp
0
Variant Brink
0
Variant Brink
0
Variant Laantjes
0
Model Brink
0
luchtfoto
0
Vogelvlucht vanaf Holkerweg links
0
Vogelvlucht vanaf Holkerweg
2016-02-22 situatietekening Technisch Ontwerp (kavelindeling).jpg
2016-02-22 situatietekening Technisch Ontwerp (kavelindeling).jpg
0
napraten verdeling kavels
0
Verkaveling Holkerbeek Alternatief B
Beplantingsplan.jpg
Beplantingsplan.jpg
Beplantingsplan CPO Holkerbeek

Definitief ontwerp woningen

Home » Woonproject » Het ontwerpproces » Schets van de toekomstige woningen
2016-02-22 situatietekening Technisch Ontwerp (kavelindeling).jpg
2016-02-22 situatietekening Technisch Ontwerp (kavelindeling).jpg
0
Kavel 1
kavel 2-3 - 3D View Rechtsvoor.jpg
kavel 2-3 - 3D View Rechtsvoor.jpg
Kavel 2 en 3 Aanzicht rechtsvoor
kavel 2-3 - 3D View rechtsachter.jpg
kavel 2-3 - 3D View rechtsachter.jpg
Kavel 2 en 3 Aanzicht rechtsachter
kavel 2-3 - 3D View Linksvoor.jpg
kavel 2-3 - 3D View Linksvoor.jpg
Kavel 2 en 3 Aanzicht linksvoor
kavel 2-3 - 3D View Linksachter 02.jpg
kavel 2-3 - 3D View Linksachter 02.jpg
Kavel 2 en 3 Aanzicht linksachter
0
Kavel 4 en 5
Kavel6 - 3D View Linksvoor (2016-04).jpg
Kavel6 - 3D View Linksvoor (2016-04).jpg
Kavel 6 Aanzicht linksvoor
Kavel-6 - 3D View rechtsachter (2016-04).jpg
Kavel-6 - 3D View rechtsachter (2016-04).jpg
Kavel 6 Aanzicht rechtsachter
Kavel-6 - 3D View rechtsvoor (2016-04).jpg
Kavel-6 - 3D View rechtsvoor (2016-04).jpg
Kavel 6 Aanzicht rechtsvoor
0
Kavel 7 en 8
14012_UT-blok-12-9 - 3D View - 3D View Linksvoor 09.jpg
14012_UT-blok-12-9 - 3D View - 3D View Linksvoor 09.jpg
Kavel 9, 10, 11 en 12 Aanzicht linksvoor
14012_UT-blok-12-9 - 3D View - 3D View Linksachter 09.jpg
14012_UT-blok-12-9 - 3D View - 3D View Linksachter 09.jpg
Kavel 9, 10, 11 en 12 Aanzicht linksachter
14012_UT-blok-12-9 - 3D View - 3D View Rechtsvoor 09.jpg
14012_UT-blok-12-9 - 3D View - 3D View Rechtsvoor 09.jpg
Kavel 9, 10, 11 en 12 Aanzicht rechtsvoor
14012_UT-blok-12-9 - 3D View - 3D View Rechtsachter 09.jpg
14012_UT-blok-12-9 - 3D View - 3D View Rechtsachter 09.jpg
Kavel 9, 10, 11 en 12 Aanzicht rechtsachter
0
Kavel 13
0
Kavel 14
0
Kavel 15, 16, 17 en 18
0
Kavel 19 en 20